Administrativní postup při vrhu

 

 

 !!!    POZOR   !!!

 

ZMĚNA ADMINISTRATIVNÍHO POSTUPU  PŘI VRHU

 

         Vzhledem k opakujícím se problémům s některými chovateli, kteří zasílají pozdě či vůbec krycí listy poradkyni chovu a téměř nemožné kontrole plateb za použití krycího listu byl  výbor KCHHP nucen přistoupit ke změně administrativního postupu. Krycí listy č. 2 a 1 se budou nadále zasílat poradkyni chovu (viz Postup při vrhu- níže).

Po označení štěňat tetováním nebo čipem zašle chovatel přihláška vrhu a kopií dokladu o zaplacení poplatku 300 Kč za vrh na adresu hlavní poradkyni chovu :

Alexandra Grygarová, Senešnice 24, 262 03, Nový Knín,

mail : grygarovas@volny.cz  

Zkontroluje, zda je v pořádku platba za vrh a zda byly poradkyni chovu řádně zaslány oba krycí listy. Přihlášku vrhu opatří klubovým razítkem a obratem zašle na plemennou knihu.

 

Přihlášky vrhu bez klubového razítka nebude Plemenná kniha akceptovat !!!

  Zaniká povinnost platby za použití krycího listu, platba proběhne až za vrh (300 Kč). V případě, že fena nezabřezne, neplatíte nic.

            Plemenná kniha od 1.1.2013 nevystaví průkazy původu na základě přihlášky vrhu bez klubového razítka.

 

POSTUP PŘI VRHU

 

            KCHHP má tzv. „volné“ formuláře  ke stažení na internetových stránkách. Chovatel má tedy volně k dispozici krycí listy č. 1 a 2 a Přihlášku vrhu na jehož zadní straně je krycí list č. 3.

Při krytí, spolu s majitelem krycího psa, tyto 3 krycí listy vyplní a podepíší..

Krycí list č. 2 chovatel odešle do 7 dnů po krytí hlavní poradkyni chovu poštou (Alexandra Grygarová, Senešnice 24, 262 03, Nový Knín) nebo e-mailem (grygarovas@volny.cz) . Do 7 dnů po narození štěňat odešle chovatel hlavní poradkyni chovu   krycí list č.1. Pokud budete KL zasílat e-mailem, budou akceptovány jen kvalitní čitelné kopie. Do předmětu e-mailu uveďte "KRYCÍ LIST".

Vyplněnou Přihlášku vrhu s  vyplněným a podepsaným KL č.3 (na zadní straně Přihlášky vrhu) odešle chovatel do 21 dnů po vrhu Plemenné knize ( ČMKJ, Plemenná kniha, pí Velichová, Lešanská 1176/2a, 141 00,  Praha 4 – Chodov)  k vystavení tetovacích čísel spolu s originálem PP feny k přeregistraci do chovných jedinců (při 1. vrhu feny). Plemenná kniha vystaví tetovací čísla a odešle Přihlášku vrhu a přeregistrovaný PP  zpět chovateli.

Po označení štěňat tetováním nebo čipem (vždy celý vrh stejným způsobem, nejdříve od 42. dne stáří štěňat), odešle chovatel co nejdříve, nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Přihlášku vrhu spolu s dokladem  o zaplacení poplatku za vrh (300 Kč)  hlavní poradkyni chovu :

 Alexandra Grygarová,

Senešnice 24, 262 03, Nový Knín,

   Zkontroluje platbu za vrh a zda byly řádně zaslány oba krycí listy. Přihlášku vrhu opatří klubovým razítkem a obratem zašle na plemennou knihu k vystavení Průkazů původu.

Přihlášky vrhu bez klubového razítka nebude Plemenná kniha akceptovat !!!

Poplatek za vrh zašlete složenkou typu „C“ hlavní poradkyni chovu nebo na účet KCHHP (243486359/0800)

Pokud by měl chovatel, třeba začínající, jakékoli nejasnosti, pochybnosti či problém, může se obrátit na hlavní poradkyni chovu. Zároveň je možné požádat kteréhokoliv oblastního poradce o kontrolu vrhu, pokud si třeba začínající chovatel není jist, zda má vše v pořádku. Chovatel v tomto případě hradí poradci chovu cestovné.