Administrativní postup při vrhu

 

  Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena.  

       V návaznosti na tuto novelu doporučuje KCHHP chovatelům, aby svá štěňata od ledna 2020 opatřovali čipem.

 

 ADMINISTRATIVNÍ POSTUP  PŘI VRHU

 

            KCHHP má tzv. „volné“ formuláře  ke stažení na internetových stránkách. Chovatel má tedy volně k dispozici krycí listy č. 1 a 2 a přihlášku vrhu, na jejíž zadní straně je krycí list č. 3.

            Při krytí vyplní a podepíše chovatel krycí list č. 2 a 3 a nechá si je podepsat majitelem chovného psa.

Krycí list č. 2 chovatel odešle do 7 dnů po krytí hlavní poradkyni chovu poštou (Alexandra Grygarová, Senešnice 24, 262 03 Nový Knín) nebo e-mailem (grygarovas@volny.cz) ve formátu PDF. Do předmětu e-mailu uveďte „Krycí list 2“. Pokud se e-mailová adresa liší od jména chovatele či chov. stanice, uveďte i jméno chovatele. Např.: „Krycí list 2 – Novák J.“

Krycí list č. 1 chovatel odešle do 7 dnů po narození štěňat  hlavní poradkyni chovu    poštou (Alexandra Grygarová, Senešnice 24, 262 03 Nový Knín) nebo e- mailem (grygarovas@volny.cz) ve formátu PDF. Do předmětu e-mailu uveďte „Krycí list 1“. Pokud se e-mailová adresa liší od jména chovatele či chov. stanice, uveďte i jméno chovatele. Např.: „Krycí list 1 – Novák J.“ Barvy uvádějte podle vzorníku barev (http://havanskypsik-kchhp.cz/pages/chov/popis-barev-havanskych-psiku.php). V případě nejasností se obraťte na HPCH (grygarovas@volny.cz) a přiložte kvalitní fotografie pořízené pokud možno za denního světla.

Poplatek za vrh 300,- Kč chovatel zaplatí na účet KCHHP (243486359/0800), v.s. 104 a ponechá si potvrzení o úhradě, kde je uvedeno písmeno vrhu a datum narození štěňat. Např.: „Vrh K, 1.1.2020“. Pokud posíláte z jiného účtu, uveďte i svoje jméno nebo chov. stanici. Např.: „Novák J.- vrh K, 1.1.2020“ nebo  „Z havaňákova dvora – vrh K, 1.1.2020“. Neakceptují se zkopírované a následně vytištěné příkazy k úhradě.

 Přihlášku vrhu a krycí list č. 3, případně originál pp feny (u 1. vrhu) – chovatel odešle doporučeně do 21 dnů po vrhu - vše správně  vyplněné a podepsané na plemennou knihu (ČMKJ, pí Velichová, Lešanská 1176/2a, 141 00,  Praha 4)  k vystavení zápisových  čísel, příp. k přeregistraci feny do chovných jedinců. Plemenná kniha vystaví tetovací čísla a odešle přihlášku vrhu, příp. přeregistrovaný pp  zpět chovateli.

          Čipování či tetování (vždy celý vrh stejným způsobem) chovatel provede u veterinárního lékaře od 42. dne věku štěňat a úkon si nechá potvrdit na přihlášku vrhu. V případě čipování vet. lékař vylepí ke každému štěněti čipovací štítek.

         Přihlášku vrhu a potvrzení o zaplacení vrhu, případně fotokopie zdravotních či výstavních titulů předků štěňat odešle chovatel do 10 týdnů věku štěňat doporučeně hlavní poradkyni chovu (Alexandra Grygarová, Senešnice 24, 262 03 Nový Knín). Pokud je vše v pořádku, poradkyně chovu opatří přihlášku vrhu klubovým razítkem a doporučeně zašle na plemennou knihu k vystavení průkazů původu.

Přihlášky vrhu bez klubového razítka nebude Plemenná kniha akceptovat !!!

Poplatek za vrh 300 Kč zašlete výhradně na účet KCHHP (243486359/0800), v.s. 104

Pokud by měl chovatel jakékoli nejasnosti, pochybnosti či problém, může se obrátit na hlavní poradkyni chovu (grygarovas@volny.cz). Zároveň je možné požádat kteréhokoliv oblastního poradce o kontrolu vrhu, pokud si třeba začínající chovatel není jist, zda má vše v pořádku. Chovatel v tomto případě hradí poradci chovu cestovné, samotná kontrola vrhu je zdarma.