Klubové formuláře

K přihlášení se do Klubu chovatelů havanských psíků je třeba zaslat poštou  Přihlášku do klubu a Souhlas se zpracováním osobních údajů na adresu předsedkyně klubu: Renáta Grygarová, Rozdělov 133, 267 07, Chyňava

Přihláška do Klubu chovatelů  havanských psíků 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Přihláška na bonitaci 

 

Bonitační karta

strana 1strana 2

 

Krycí listy č. 1 a 2

 

Přihláška vrhu + krycí list č. 3 

 Krycí list č.3 je nedílnou součástí přihlášky vrhu, vytiskněte oboutranně

 

Dohoda o náhradách a podmínkách za krytí psem.