Klubové poplatky, číslo účtu

 

 Klubové poplatky 

Prosíme členy klubu, aby zasílali veškeré platby na 

č.ú. 243486359/0800 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SE PLATÍ VŽDY do 31. LEDNA NA DANÝ ROK

Nezapomínejte uvádět variabilní symboly !

Variabilní symboly pro platby KCHHP 

 

VS 101 - členský příspěvek 

  300,- Kč člen

  100,- Kč rodinný příslušník /bez zpravodaje/

VS 102 - zápisné

  100,- Kč

VS 103 - bonitace

  500,- Kč člen

1500,- Kč nečlen

VS 104 - poplatek za vrh  300,- Kč člen

VS 105 - vystavení krycího listu nečlenovi            

 900,- Kč (potvrzení o zaplacení musí být přiloženo   již k žádosti o vystavení krycího listu) 
VS 106 - poplatek za inzerci ve  zpravodaji

 200,- Kč strana A5

 100,- Kč ½ strany A5  (pouze pro členy)

 

Paušální poplatek za kontrolu vrhu na žádost chovatele - 100,- Kč

Cestovné - 6 Kč/km