Klubové příspěvky, číslo účtu

 

 KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme členy klubu, aby zasílali veškeré platby na 

č.ú. 243486359/5500 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SE PLATÍ VŽDY do 31. LEDNA

NA DANÝ ROK

Nezapomínejte uvádět variabilní symboly !

Variabilní symboly pro platby KCHHP 

 

VS 101 - členský příspěvek 

   300,- Kč člen

   100,- Kč rodinný příslušník /bez zpravodaje/

VS 102 - zápisné

   100,- Kč

VS 103 - bonitace

   500,- Kč člen

 1500,- Kč nečlen

VS 104 - vrh   300,- Kč člen

VS 105 - vystavení krycího listu nečlenovi            

  900,- Kč (potvrzení o zaplacení musí být přiloženo   již k      žádosti o vystavení krycího listu) 
 

 

  

 

Cestovné - 6 Kč/km