Výbor,KRK a redakční rada

Předseda a ekonom

Renáta GRYGAROVÁ, 267 07,  Chyňava 133

Tel.: 777 691 199,

 e-mail:  grygarova.renata@seznam.cz


Místopředseda

Jiří KŘIŠŤÁL, Zábranská 399, 267 06, Hýskov

Tel.: 606 421 842

e-mail: Jiri.kristal@tiscali.cz


Hlavní poradce chovu

Alexandra GRYGAROVÁ, Senešnice 24, 262 03, Nový Knín

tel.: 606 511 797

e-mail:  grygarovas@volny.cz   


Jednatel

Tereza Nováková, Marxova 86, 695 01, Hodonín

Tel. 602 437 200


Matrikář

Magda Kořínková, Vikova 9, Praha 4, 140 02

Tel. 720 750 877

e-mail: magda.korinkova@cetin.cz


Kontrolní a revizní komise

Předseda

Hana Holečková, Vondroušova 1217, Praha 6, 163 00

tel.: 777211647


Členové

Antonín  GRYGAR, Senešnice 24, 262 03, Nový Knín

Tel. 318 581 848


Mgr.Dagmar COUBALOVÁ, Komenského 274, 435 11, Lom u Mostu,

Tel. 476 745 020, 724 243 019,

e-mail:  dasa.coubalova@post.cz


Redakční rada zpravodaje a internetových stránek

(na tuto adresu zasílejte své příspěvky nebo inzerci)

Renáta GRYGAROVÁ, 267 07, Chyňava 133

Tel. 777 691 199,

e-mail:  grygarova.renata@seznam.cz


Alexandra GRYGAROVÁ, Senešnice 24, 262 03, Nový Knín,

tel.:  606 511 797

e-mail:  grygarovas@volny.cz