Aktuality 2020

16.6.2020 - ZMĚNA PLÁNU VÝSTAV PRO ROK 2020

přihlášky budou včes na klubových stránkách

KV HOSTOUŇ 27. září  2020(neděle) s KV

KV HOSTOUŇ 28. září 2020 (pondělí - svátek)

SV HOSTOUŇ 17. listopadu 2020 (úterý - svátek)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.5.2020- Bonitace Hostouň 21.6.2020    - ZDE -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.3.2020 - 

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHHP

se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ

PLÁNOVANÁ NA 2. května 2020

BUDE ODLOŽENA

TERMÍN KONÁNÍ OZNÁMÍME PO UKONČENÍ OPATŘENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.3.2020 - 

UPOZORNĚNÍ SVS

Vážená chovatelko, vážený chovateli,

již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Novela veterinárního zákona s účinností od 15. 1. 2020 tuto povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste provedli svoji registraci na stránce: https://www.svscr.cz/online-formulare/registrace/. V případě, že tuto registraci provedete na stejný email, který jste uvedli v původním hlášení, tj. na který vám byl doručen tento informační email, tak se vám po přihlášení do formuláře "Hlášení 3 a více fen" - https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/

(přihlašovací údaje obdržíte emailem při registraci) - zobrazí předchozí Vámi evidovaná hlášení s možností provedení aktualizace kontaktních údajů a údajů o zvířatech.

S pozdravem

Státní veterinární správa.

---------------------------------------------------------------------------------------

3.3.2020 - Klubová výstava Hostouň 2.5.2020 - přihláška a propozice   - ZDE -  ODLOŽENO

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2020 - Novela veterinárního zákona 

Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.1.2020 - promítnutí novely veterinárního zákona do Zápisního řádu KCHHp a Administrativního postupu při vrhu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.1.2020 - Bontace Hostouň 8.2.2020       - ZDE - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.1.2020 - Upozorňujeme členy klubu, že termín pro placení členských příspěvků na rok 2020 je 31.1.2020. Po tomto datu je nutné zaplatit i 100 Kč zápisné (celkem 400 Kč) a zaslat znovu přihlášku do klubu, stejně, jako nový člen.